Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Błażowa w liczbach

Geoportal Błażowa

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Błażowa

Błażowa, gmina w województwie podkarpackim, powiat rzeszowski.

Powierzchnia gminy Błażowa wynosi 113 km2, zajmuje 1207 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Błażowa zamieszkuje 10 835 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 808 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Błażowa wynosi 96, jest 810 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Błażowa. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Błażowa prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Błażowa.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Błażowa: 1131207
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Błażowa: 0,151314
Lesistość w % w gminie Błażowa: 31,2782
Ludność na 1 km2 w gminie Błażowa: 96810
Liczba ludności ogółem w gminie Błażowa: 10 835808
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Błażowa: 0,2667
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Błażowa: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Błażowa: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Błażowa: 4,11-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Błażowa: 66,5-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Błażowa: 781458
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Błażowa: 3,11526
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Błażowa: 83,5-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Błażowa: 8328
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Błażowa: 131832
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Błażowa: 818,21133
Przedszkola bez specjalnych w gminie Błażowa: 11423
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Błażowa: 333,61186
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Błażowa: 87,81212
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Błażowa: 2,8893
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Błażowa: 538504
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Błażowa: 4 410-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Błażowa: 4 454-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Błażowa: 4 465-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Błażowa: 40,62357
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Błażowa: 17,91997
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Błażowa: 94,5497
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Błażowa: 84,6400
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Błażowa: 30,12087
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Błażowa: 4,91840

Źródłem danych statystycznych dla gminy Błażowa jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Błażowa, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Błażowa. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.