Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Błażowa  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Błażowa

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Błażowa.

Mapa Geoportal Błażowa

Dane urzędu

Urząd Miejski w BłażowejPl. Jana Pawła II 1Błażowa, 36-030

Tel: 17 2297119

Fax: 17 2297077

E-mail: gmina@blazowa.com.pl

Powiat: rzeszowski

Województwo: podkarpackie

Numer TERYT gminy Błażowa: 1816023

Witryna: www.blazowa.itl.pl

Władze lokalne: Burmistrz Jerzy Kocójblazowa@blazowa.com.pl

Gmina Błażowa w liczbach

Powierzchnia gminy Błażowa*

113 km2

1207 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Błażowa*

10 835 mieszkańców

808 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Błażowa*

96 mieszkańców na km2

810 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Błażowa

Geoportal Błażowa prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Błażowa

Jak powstał Geoportal gminy Błażowa?

Geoportal Błażowa powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Błażowa, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Błażowa umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Błażowa

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Błażowa?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Błażowa;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Błażowa;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Błażowa;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Błażowa;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Błażowej.
Informacje na Geoportalu Błażowa

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Błażowa?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Błażowa;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Błażowa;
 • Rejestr MPZP Błażowa;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Błażowa;
 • Mapa Topograficzna gminy Błażowa;
 • Mapa Solarna gminy Błażowa;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Błażowa;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Błażowa

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Błażowa?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Błażowa.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Błażowa łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Błażowej. W zależności od wybranej kompozycji mapy Błażowej zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Błażowa, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Błażowa oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Błażowa. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Błażowej możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Błażowej. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Błażowa. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Błażowa.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Błażowej.

  Geoportal gminy Błażowa posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Błażowa. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Błażowej sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Błażowa przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Błażowej.

  W Geoportalu Błażowa przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Błażowa. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Błażowej. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Błażowa zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Błażowa, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Błażowa oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Błażowa.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Błażowa. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Błażowa są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Błażowa podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Błażowa.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Błażowej. W Geoportalu gminy Błażowa udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Błażowej wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Błażowa.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Błażowa. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Błażowa dla mieszkańców

Geoportal Błażowa jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Błażowa. Na mapie Błażowej sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Błażowa mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Błażowa. Korzystając z map Geoportalu gminy Błażowa w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Błażowa są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Błażowa dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Błażowa dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

odkryj historię podkarpacia

Odkryj historię Podkarpacia w Geoportalu Na Mapie!

Przejdź do wpisu